Historia

Zielone światło dla uprawiania kolarstwa w Gryfinie, dał prezes KS ENERGETYK - Paweł Nikityński oraz wiceprezes Marek Reuter. Tak w listopadzie 2006 r powstała autonomiczna sekcja kolarska KS ENERGETYK. W sekcji uprawiane jest kolarstwo w różnych jego odmianach, czyli kolarstwo szosowe, MTB, przełajowe oraz torowe z uwagi na bliskość leżącego w Szczecinie toru im. Zbysława Zająca. Oprócz kierownictwa KS ENERGETYK należy zwrócić szczególną uwagę na ludzi, którzy pomogli finansowo początkującemu klubowi: zakupując sprzęt, odzież, sponsorując wyjazdy na zawody sportowe. Do grona przychylnie patrzących osób na naszą sekcje i bez których nie ruszylibyśmy z miejsca, należą - prezes firmy RAMIRENT- pan Robert Pankowski, prezes firmy CARGO 69 - pan Adam Cichewicz, dyrektor logistyki CARGO 69 - pan Wojciech Macuk, prezes firmy PISARCZYK - pan Bogdan Pisarczyk. Sekcja ma na celu propagowanie wśród młodzieży bardzo ciężkiej, a zarazem pięknej i widowiskowej dyscypliny sportu jaką jest kolarstwo, we wszystkich jej odmianach. Kolarstwo jest sportem elitarnym, także uprawiane nie jest masowo i tylko najbardziej wytrwali i pracowici mogą dojść do najwyższych laurów. W sekcji zrzeszamy również dorosłych sympatyków kolarstwa jak i turystyki rowerowej , którzy biorą czynny udział w treningach jak i zawodach rozgrywanych w różnych kategoriach wiekowych.